Duyurular

Duyurular, haberler ve etkinlikler için başlıklara tıklayınız..

 • KARANTİNAYA TABİ OLAN YABANCI OT TÜRLERİNİN BİLDİRİM FORMU
 • Sayın Üyelerimiz,
  Bildiğiniz üzere Ülkemiz Zirai Karantina Listesinde yabancı ot olarak sadece Arceuthobium spp. ve Eichhornia crassipes bulunmaktadır. Bu listeye yeni türlerin eklenebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili birimine resmi bildirim yapılması gerekmektedir. Bu amaçla bakanlığımızın istemiş olduğu form ekli dosyadadır. Yeni eklenecek türler için belgedeki ikinci formun doldurulması gerekmektedir. Bildirilen türler, bakanlığımız tarafından "Zararlı Risk Analizi" yapıldıktan sonra, ancak önemli bulunan türler karantina listesine eklenecektir. Bu nedenle sadece Türliye için yerli olmayan, yayılma potansiyeli ve zararı yüksek türlerin (zargan, fener otu vb.) bildirilmesi gerekmektedir. Çalıştığı bölgede istilacı potansiyele sahip türler bulunan dernek üyelerimizin, ekteki tek sayfalık formu doldurarak e-posta ile bitkisagligi@tarim.gov.tr adresine ve ayrıca yazılı olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.
  Prof. Dr. Işık TEPE
  Başkan
  Not: Bu bilgi, Sayın Yrd. Doç. Dr. Filiz ARSLAN tarafından derneğimizle paylaşılmıştır.

  http://www.turkiyeherboloji.org.tr/upload/File/Yeni_Zararli_Organizma_Bildirim_Formu.docx  03.10.2016 08:17:40
Tüm Duyurular


Derneğimiz

Derneğimizin başlıca amaçları;

 • Türkiye'de Herboloji bilim dalını geliştirmek,


 • Bu alanda çalışan araştırmacıların bilimsel niteliklerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,


 • Bilgi alışverişini sağlamak için kongre, sempozyum, toplantı düzenlemek,


 • Herboloji biliminin daha iyi öğretilmesini, uygulamaya aktarılmasını sağlayacak olanakları araştırma ve geliştirmeyi amaçlar.

Sayılar

Derneğimize Üye Sayımız
150
Yabancı Ot Sayısı
119 40% Complete (success)
Herbisit Etki Mekanizması Sayısı
64 40% Complete (success)
Herbisit Aktif Madde Sayısı
122 40% Complete (success)