Duyurular

Duyurular, haberler ve etkinlikler için başlıklara tıklayınız..

 • “Türkiye Herboloji Dergisi / Turkish Journal of Weed Science” duyurusu
 • “Türkiye Herboloji Dergisi / Turkish Journal of Weed Science” duyurusu:

   

  Değerli Dernek Üyelerimiz,

  Derneğimizin dergisi olan “Türkiye Herboloji Dergisi / Turkish Journal of Weed Science”ın editörlüğünü yürüten Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN’in bu görevi, Derneğimizin 01/11/2016 tarih ve 267 sayılı kararı ile sonlandırılmış olup; yerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU görevlendirilmiştir. Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 02/11/2016

  Türkiye Herboloji Derneği Adına

  Başkan Prof. Dr. Işık TEPE  03.11.2016 06:39:04
Tüm Duyurular


Derneğimiz

Derneğimizin başlıca amaçları;

 • Türkiye'de Herboloji bilim dalını geliştirmek,


 • Bu alanda çalışan araştırmacıların bilimsel niteliklerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,


 • Bilgi alışverişini sağlamak için kongre, sempozyum, toplantı düzenlemek,


 • Herboloji biliminin daha iyi öğretilmesini, uygulamaya aktarılmasını sağlayacak olanakları araştırma ve geliştirmeyi amaçlar.

Sayılar

Derneğimize Üye Sayımız
150
Yabancı Ot Sayısı
119 40% Complete (success)
Herbisit Etki Mekanizması Sayısı
64 40% Complete (success)
Herbisit Aktif Madde Sayısı
122 40% Complete (success)