Duyurular

Duyurular, haberler ve etkinlikler için başlıklara tıklayınız..

 • Herboloji Kongresi Katılım Desteği
 • Türkiye Herboloji Derneği tarafından Kongreye katılacak 10 öğrenciye (herhangi bir yerde çalışmamak kaydıile) katılım desteği sağlanacaktır.

  Destek; katılım ve konaklama ile belgelenmek kaydıyla 750 TL’ye kadar yol ücretlerini kapsayacaktır.

  Desteğe Lisans ve Lisansüstü öğrencileri başvurabilirler. Lisans öğrencilerinin destekten yararlanabilmeleri için mutlaka sunusunun bulunması, lisansüstü öğrencilerin ise Herboloji alanında çalışması ve kendisinin veya danışmanının dernek üyesi olması gerekmektedir. Başvuru fazla olması durumunda sunulu katılım sağlayan öğrencilere öncelik verilecektir.

  Sponsor destek durumuna göre sayı artırılabilecektir. Başvurular http://www.herbolojikongresi.com.tr kongre web sayfası üzerinden yapılacaktır.  3.2.2023 12:03:05
Tüm Duyurular


Derneğimiz

Derneğimizin başlıca amaçları;

 • Türkiye'de Herboloji bilim dalını geliştirmek,


 • Bu alanda çalışan araştırmacıların bilimsel niteliklerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,


 • Bilgi alışverişini sağlamak için kongre, sempozyum, toplantı düzenlemek,


 • Herboloji biliminin daha iyi öğretilmesini, uygulamaya aktarılmasını sağlayacak olanakları araştırma ve geliştirmeyi amaçlar.

Sayılar

Derneğimize Üye Sayımız
150
Yabancı Ot Sayısı
119 40% Complete (success)
Herbisit Etki Mekanizması Sayısı
64 40% Complete (success)
Herbisit Aktif Madde Sayısı
122 40% Complete (success)