Duyurular

Duyurular, haberler ve etkinlikler için başlıklara tıklayınız..


Derneğimiz

Derneğimizin başlıca amaçları;

  • Türkiye'de Herboloji bilim dalını geliştirmek,


  • Bu alanda çalışan araştırmacıların bilimsel niteliklerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,


  • Bilgi alışverişini sağlamak için kongre, sempozyum, toplantı düzenlemek,


  • Herboloji biliminin daha iyi öğretilmesini, uygulamaya aktarılmasını sağlayacak olanakları araştırma ve geliştirmeyi amaçlar.

Sayılar

Derneğimize Üye Sayımız
150
Yabancı Ot Sayısı
119 40% Complete (success)
Herbisit Etki Mekanizması Sayısı
64 40% Complete (success)
Herbisit Aktif Madde Sayısı
122 40% Complete (success)